Η Πολιτιστική Βιβλιοθήκη είναι μια βιβλιοθήκη στην οποία αναρτώνται βίντεο και ρεπορτάζ εκδηλώσεων,  παρουσιάσεις έργων τέχνης, βιβλίων και ιστορικών αντικειμένων καθώς και ενδιαφέρουσες, κατά κανόνα άγνωστες, πληροφορίες σχετιζόμενες με την Ιστορία, τα Γράμματα και τις Τέχνες.